OC:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów to najczęstsze ubezpieczenie z jakim mogą się Państwo spotkać. W przypadku zawierania polisy najważniejszą rolę odgrywa jak najniższa składka. Odpowiadając na Państwa potrzeby, polecamy naszą porównywarkę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych na rynku – www.Xexpert.pl. Jeśli mieliby Państwo wątpliwości w obliczeniu składki, możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście.

AC:

Drugim najpopularniejszym produktem dedykowanym dla pojazdów jest Autocasco. Przed podpisaniem umowy warto zastanowić się chwilę nad zakresem ubezpieczenia oraz wyborem odpowiedniego towarzystwa. Spośród opcji AC może decydować czy nasze auto będzie naprawiane przy użyciu części oryginalnych lub zamienników, czy przy szkodzie zostanie uwzględniony procentowy udział własny, czy nasza suma ubezpieczenia ulegnie konsumpcji po szkodzie oraz czy w przypadku nowego samochodu, możemy liczyć na utrzymanie wartości fakturowej z dnia zakupu. Z chęcią pomożemy Państwu przebrnąć przez wszystkie wymienione opcje w celu wybrania odpowiedniej ochrony.

NNW:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest zwykle dodawane „pakietowo” nawet do wyłącznego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to zapewni nam wypłatę odszkodowania w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku.

Szyby:

Ubezpieczenie szyb dla niektórych jest zbędnym dodatkiem, lecz w połączeniu z Autocasco jest naszym zabezpieczeniem przed utratą zniżek. Z obserwacji naszych klientów wiemy, że bez własnej winy można w łatwy sposób uszkodzić szybę np. podczas wymijania pojazdu ciężarowego, który akurat wyjechał z budowy. Jest to jeden z przykładów, gdyż życie pisze także i nieprzewidziane scenariusze.

Assistance:

Assistance jak pokazują ostatnie ankiety branżowe, usługa ta jest mało popularnym produktem, gdyż większość z kierowców nie wykupuje tego typu rozwiązań. Warto jednak dodać, że duża większość kierowców uczestniczących w przytaczanej ankiecie przyznała, iż nie zna się na mechanice pojazdów, tym bardziej gdy obecne auta stają się one coraz bardziej skomplikowane. Assistance to usługa realizująca takie zdarzenia jak: uruchomienie pojazdu, holowanie, naprawa na miejscu, dowóz paliwa czy nawet… odkopanie z śnieżnej zaspy. Najprostszy pakiet zaczyna się już w granicach 70 zł.