Należy pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia nam ochronę na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, lecz jest to ograniczony katalog świadczeń. Odpowiednia polisa ubezpieczenia kosztów leczenia zabezpieczy Państwa przed późniejszymi kosztami. 

Prócz kosztów leczenia można zawrzeć także ryzyko odpowiedzialności Cywilnej, kradzieży bagażu czy odwołaniu imprezy turystycznej. W zależności od kierunku i długości wyjazdu dobierzemy Państwu odpowiedni zakres ochrony.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI