Pewność prowadzenia interesów wspiera motywację przedsiębiorcy i pozwala mu na otwarcie się na nowe możliwości bez obawy o nagłe, nieprzewidziane zdarzenia. W naszej ofercie proponujemy Państwu ochronę pełnego zakresu ryzyk, które mogą mieć miejsce w danej specyfice prowadzonego biznesu. Dobrze wiemy, że każda firma jest inna, przez co potrzebuje własnego, indywidualnie „uszytego” na miarę zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenia, jakie dedykowane są dla biznesu to:

  • Mienie przedsiębiorstwa takie jak np. budynki i budowle, maszyny, urządzenia lub środki obrotowe, które ochroni odpowiednia polisa w sposób kompleksowy, zapewniający szybkie odtworzenia strat materialnych.
  • Sprzęt elektroniczny – dedykowany przede wszystkim firmom usługowy, których działalność opiera się na systemach informatycznych, lecz

  • OC działalności firmy – odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia, wprowadzaniem produktu do obrotu, wycofaniem produktu do obrotu, utylizacją produktu niebezpiecznego, zawodowe ubezpieczenie wymagane odpowiednią ustawą/rozporządzeniem lub odpowiedzialność cywilna za ściśle określone ryzyka danej branży.
  • Ochrona płynności finansowej – tzw. Business Interruption, to powszechnie stosowane ubezpieczenie w krajach zachodniej Europy zabezpieczające płynność finansową przedsiębiorstwa po szkodzie i w trakcie jej likwidacji, do momentu odzyskania pełnych mocy produkcyjnych. W zakres ubezpieczenia mogą wejść m.in. stałe opłaty jakie ponosi ubezpieczający w związku z prowadzoną działalnością.
  • Grupowe ubezpieczenie pracowników – zabezpieczenie zbiorowych interesów pracowników poprzez zapewnienie określonych świadczeń w przypadku chorób, wypadków i zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenia flotowe pojazdów – nawet 5 pojazdów będących w firmie pozwala na stworzenie floty. Ubezpieczenie flotowe pozwala zredukować koszty i skutecznie przewidzieć harmonogram opłacania składek z gwarancją utrzymania ich wysokości.

  • Ładunek w transporcie – popularne ubezpieczenie Cargo skutecznie zabezpieczy przewożony ładunek w czasie podróży, gdyż tylko ubezpieczenia Cargo w połączeniu z Odpowiedzialnością Cywilną Przewoźnika, pozwala na pełne objęcie ryzyk ubezpieczenia przewożonego ładunku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI